Category Archives: Ứng cử vào Hội đồng Bảo an LHQ

‘Việt Nam ngủ gật’ đã sẵn sàng ngồi vào ghế Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc!

Thường Sơn Chính Thủ tướng ‘Cờ Lờ Mờ Vờ’ đã phải nêu ra đề xuất đó với họ… VOV – Đài Tiếng nói Việt Nam và bị xem là một trong những ‘con vẹt’ của Đảng Cộng sản Việt Nam … Continue reading

Posted in Ngủ gật tronng phiên họp Liên hợp quốc, Ứng cử vào Hội đồng Bảo an LHQ | Leave a comment