Category Archives: Dioxin

Dioxin

Mai Quốc Ấn Tôi có thông tin rằng UBND tỉnh Đồng Nai muốn tái khởi động lại dự án lấp lấn sông Đồng Nai. Xin nhắc lại một số luận điểm trong bài viết BẤT NHẤT trước đây để các … Continue reading

Posted in Dioxin | Leave a comment