Category Archives: Tam quyền phân lập

Phải làm gì nếu không “tam quyền phân lập”?

Nguyễn Huyền Nếu nhất quyết không chấp nhận mô hình “tam quyền phân lập”, thì cần phải xác định rõ tính chất, vai trò và các mối quan hệ giữa Chính phủ và các bộ. Được biết có một vụ … Continue reading

Posted in Tam quyền phân lập | Leave a comment