Category Archives: Tam quyền phân lập

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền: năm nào Chính phủ cũng hô hào

Nguyễn Huyền (VNTB) – Thủ tướng lại tiếp tục kêu gọi đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực phù hợp…

Posted in Quyền lực nhà nước, Quyền lực đảng, Tam quyền phân lập | Leave a comment

Việt Nam không nên ‘đổ vấy’ cho Mỹ!

26/01/2024 Đinh Hoàng Thắng Hình minh họa. Kinh tế thị trường là tổng hòa của nhiều mối quan hệ. Nếu không có tư pháp và Quốc hội độc lập, không có hệ thống bầu cử khả tín, thì ‘bói đâu … Continue reading

Posted in Kinh tế thị trường, Tam quyền phân lập | Leave a comment

Phải làm gì nếu không “tam quyền phân lập”?

Nguyễn Huyền Nếu nhất quyết không chấp nhận mô hình “tam quyền phân lập”, thì cần phải xác định rõ tính chất, vai trò và các mối quan hệ giữa Chính phủ và các bộ. Được biết có một vụ … Continue reading

Posted in Tam quyền phân lập | Leave a comment