Category Archives: Cộng sản & mê tín

Bàn về sự gia tăng mê tín

Nguyễn Đình Cống Gần đây dân Việt gia tăng mê tín dị đoan đến chóng mặt. Các nhà nghiên cứu  tìm nguyên nhân để có hướng khắc phục. Có thể quy về 3 nguồn :1- Do người dân, 2-Do bộ … Continue reading

Posted in Cộng sản & mê tín | Leave a comment

Vẫn còn dịp cho ông Trọng và các đồng chí thoát, và siêu thoát

Thục Quyên Những người Cộng sản VN đều ghi trong lý lịch họ là không có tôn giáo. Thật sự có hay không thì phải quan sát đám tang của họ khi chết được tổ chức theo nghi lễ nào. … Continue reading

Posted in Cộng sản & mê tín | Leave a comment