Category Archives: Khởi nghĩa Yên Bái

Kẻ thù của quý vị

Lưu Trọng Văn 18-6-2022 Ngày 17.6.1930, Nguyễn Thái Học, Phó Đức Chính cùng 11 đảng viên Việt Nam Quốc Dân Đảng bị thực dân Pháp xử tử ở Yên Bái. Khi nghe tin này một loạt học sinh Quốc học … Continue reading

Posted in Khởi nghĩa Yên Bái, Nguyễn Thái Học, Việt Nam Quốc Dân Đảng | Leave a comment

Không ai trong số họ đã hô “Việt Nam Quốc Dân Đảng muôn năm”

Trần Trung Đạo Ngày 25 tháng 12, 1927 là ngày thành lập Việt Nam Quốc Dân Đảng, một tổ chức chính trị quy tụ đông đảo người Việt yêu nước với chủ trương “Làm một cuộc cách mạng quốc gia, … Continue reading

Posted in Khởi nghĩa Yên Bái, Việt Nam Quốc Dân Đảng | Leave a comment