Category Archives: Trí thức trong thể chế CS

Góp ý với TS Giáp Văn Dương

Nguyễn Đình Cống Tôi vừa đọc bài Trí thức cận thần và trí thức độc lập của TS Giáp Văn Dương. Đó là một bài hay, rất đáng cho các trí thức tham khảo để chọn con đường hành động … Continue reading

Posted in Trí thức trong thể chế CS | Leave a comment

Ba giờ với Luật sư Nguyễn Mạnh Tường

Hòa Khánh (Quê Mẹ) Ông là một trong những trí thức tinh hoa của nước Việt, trí tuệ và khí phách thật tuyệt vời. Trên Blog KD/KD của mình từng đăng bài viết về ông của bác Nguyễn Khắc Mai, … Continue reading

Posted in Nguyễn Mạnh Tường, Trí thức trong thể chế CS | Leave a comment