Category Archives: Báo chí độc tài

Thảm trạng “giữ ghế” của nền báo chí độc tài (1)

Lê Thiếu Nhơn Sau khi Thời báo Kinh tế Việt Nam tuyên bố kết thúc hoạt động, lập tức xuất hiện đơn kêu cứu của 200 cán bộ, nhân viên từng công tác tại đơn vị này. Một lời kêu … Continue reading

Posted in Báo chí quốc doanh, Báo chí độc tài | Leave a comment