Category Archives: Cộng sản tha hóa

Bàn về sách “Sửa đổi lối làm việc”

Nguyễn Đình Cống Quyển sách “Sửa đổi lối làm việc” (SĐLLV) được Hồ Chí Minh viết năm 1947, lấy bút danh XYZ. Nó được các cơ quan tuyên truyền của Đảng đánh giá là “cuốn sách giáo khoa có nội … Continue reading

Posted in Cộng sản tha hóa, Đạo đức cộng sản | Leave a comment