Category Archives: Trò hề bầu bán

Lộng giả thành chân

Trịnh Khả Nguyên Xã hội bây giờ thật giả lẫn lộn, hàng giả tráo là hàng thật, việc giả dối diễn y thật, lời dối trá, lươn lẹo cố nói như thật. Có người cho rằng các hiện tượng kia … Continue reading

Posted in Trò hề bầu bán | Leave a comment