Category Archives: Đất đai và tôn giáo

Nhà nước vẫn giữ quyền ban phát đất đai như một công cụ kiểm soát tôn giáo

Bất kể Luật Đất đai có sửa đổi ra sao. Văn Tâm April 12, 2023 Cảnh đập phá tại Đan viện Thiên An năm 2017. Ảnh: Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam. Cách thành phố Huế chỉ khoảng 15 … Continue reading

Posted in Đất đai và tôn giáo | Leave a comment