Category Archives: Trí thức và thời cuộc

Góc nhìn khác về tầng lớp trí thức Việt Nam hôm nay (*)

Quách Hạo Nhiên Kỳ 1: Trí Thức Và Cái Bẫy “Phản Biện Xã Hội” Lâu nay, chúng ta đã từng nghe nói, xã hội Việt Nam đang bị khủng hoảng các giá trị nền tảng, xuống cấp và suy đồi … Continue reading

Posted in Trí thức, Trí thức và thời cuộc | Leave a comment