Category Archives: Bộ máy chính quyền CS

Ảnh hưởng gia tăng của Quân đội trong chính trị Việt Nam

Lê Hồng Hiệp Giới thiệu Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN), kết thúc vào đầu tháng 2/2021, đã dẫn đến một số sắp xếp nhân sự bất ngờ. Một trong … Continue reading

Posted in Bộ máy chính quyền CS, Quân Đội | Leave a comment

Muốn làm ‘đày tớ’, trước tiên phải là đảng viên

Thới Bình Ở Việt Nam, nếu muốn ai đó tận lực cống hiến tài trí cho bộ máy quản trị quốc gia, người ấy bắt buộc phải chấp nhận ‘vào đảng’ như thứ thủ tục hành chánh bất thành văn. … Continue reading

Posted in Bộ máy chính quyền CS | Leave a comment