Category Archives: Tâm lý dân tộc

Tự hào và bán khai

Thái Hạo 23-12-2022 Từ điển định nghĩa rằng, “Tự hào là lấy làm hãnh diện về cái tốt đẹp mà MÌNH CÓ”. Nhưng, người Việt không thế. Họ rất dễ tự hào, tự hào mọi lúc, mọi nơi, mọi chuyện. … Continue reading

Posted in Tâm lý dân tộc | Leave a comment