Category Archives: Đa dạng sinh học

Đa dạng sinh học Đông Nam Á lâm nguy

Thế Anh (Theo Diplomat) Đông Nam Á là một trong những điểm nóng về đa dạng sinh học của thế giới, đồng thời cũng nằm trong số những khu vực mất mát nhiều sinh cảnh và động vật hoang dã. … Continue reading

Posted in Biến đổi khí hậu, Đa dạng sinh học, Đông Nam Á | Leave a comment