Category Archives: Thủy điện Trung Quốc trên sông Lan Thương

Thủy điện Trung Quốc xả nước hạn chế khiến mặn xâm nhập sớm ở ĐBSCL

Trung Chánh Các đập thủy điện ở Trung Quốc hạn chế xả nước dẫn đến dòng chảy về vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) giảm nhanh. Điều này, được cho là nguyên nhân có thể làm mặn xâm nhập … Continue reading

Posted in Thủy điện Trung Quốc trên sông Lan Thương, Đồng bằng sông Cửu Long | Leave a comment