Category Archives: Thể chế chính trị ở Việt Nam

Thò lò sáu mặt

Nguyễn Huy Cường  “Đốt lò”, “lò tôn”, củi, lò… đã trở thành những từ ngữ phổ thông dăm năm nay. Có lúc tôi nghĩ nếu dăm ba chục năm nữa hậu duệ của chúng ta viết sử, đến phân khúc … Continue reading

Posted in tham nhũng, Thể chế chính trị ở Việt Nam | Leave a comment

Tại sao Đảng che giấu nguyên nhân cơ bản của tham nhũng

Nguyễn Đình Cống Cứ mỗi đợt đốt lò của ông Nguyễn Phú Trọng nhập thêm vài súc củi gộc, lần sau lớn hơn lần trước, thì một số người hân hoan, phấn khởi, ca ngợi, hy vọng, nhưng một số khác lại thờ ơ, vì … Continue reading

Posted in Nguyễn Đình Cống, tham nhũng, Thể chế chính trị ở Việt Nam | Leave a comment

Bàn về chủ nghĩa xã hội và đảng cộng sản Việt Nam

Cù Huy Hà Vũ Rất cảm ơn anh Đào Tiến Thi đã phản hồi quan điểm của tôi, “Xây dựng Chủ nghĩa xã hội cũng được, miễn là không dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản!” với ý kiến, … Continue reading

Posted in Thể chế chính trị ở Việt Nam | Leave a comment