Category Archives: Thể chế chính trị ở Việt Nam

Bàn về chủ nghĩa xã hội và đảng cộng sản Việt Nam

Cù Huy Hà Vũ Rất cảm ơn anh Đào Tiến Thi đã phản hồi quan điểm của tôi, “Xây dựng Chủ nghĩa xã hội cũng được, miễn là không dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản!” với ý kiến, … Continue reading

Posted in Thể chế chính trị ở Việt Nam | Leave a comment