Category Archives: Đỗ Hoàng Diệu

Chú Dương Tường

Đỗ  Hoàng Diệu Tôi gặp chú lần đầu vào năm 2005. Chú nhỏ, hiền, tinh, thanh và đẹp như một ngài thỏ. Không phải thỏ trắng, chú Tường thực ra ít ngây thơ. Không phải xám, chú Tường hiếm khi … Continue reading

Posted in Dương Tường, Đỗ Hoàng Diệu | Leave a comment