Category Archives: Đảng và Trí thức

Bình luận Nghị quyết về trí thức

Nguyễn Đình Cống Để tỏ ra quan tâm đến trí thức, Đảng Cộng sản Việt Nam (Đảng) đã có nhiều văn bản đề cập đến đội ngũ này, trong đó quan trọng là Nghị quyết số 27 ngày 06 tháng 8 … Continue reading

Posted in Trí thức Việt Nam, Đảng và Trí thức | Leave a comment