Category Archives: Quản lý nhà nước về kinh tế

Xin đừng tuyên án tử hình bà Trương Mỹ Lan

Lê Học Lãnh Vân Phần 1 1) Theo con đường bên hông công ty Điện lực thành phố đi về hướng bờ sông gặp khu đất rộng chúng tôi gọi là Điện Ảnh thành phố. Nơi đó một số lần chúng tôi … Continue reading

Posted in Quản lý nhà nước về kinh tế, Trương Mỹ Lan | Leave a comment

Chính khách và con buôn

Anh Quốc  Lý luận của các ông tổ cộng sản nói rằng: “Sự kết hợp giữa chính khách và con buôn tạo ra tư bản”. Điều này có vẻ chính xác về mức độ gian manh, vô đạo đức của … Continue reading

Posted in Quản lý nhà nước về kinh tế | Leave a comment