Category Archives: Độc tài báo chí

Cái đuôi của chính trị

Phạm Đình Trọng Chủ tịch thế hệ mới hội Nhà Văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều ngày 30.6.2021 hoan hỉ thông báo trên mạng xã hội về nỗ lực đổi mới tờ báo của hội. Đổi mới, nhưng lá cờ … Continue reading

Posted in Báo chí đảng, Độc tài báo chí | Leave a comment

Nhà báo Mai Phan Lợi bị tạm giữ từ ngày 24/6, nay chính thức bị tạm giam và khởi tố

Nhạc sĩ Tuấn Khanh Tin từ FB Lê Nguyễn Hương Trà cho hay, nhà báo Mai Phan Lợi bị tạm giữ từ ngày 24/6, nay chính thức tạm giam và khởi tố. Khả năng có liên quan đến các dự … Continue reading

Posted in Báo chí đảng, Độc tài báo chí | Leave a comment

Báo chí cách mạng Việt Nam*

Nguyễn Thông Ngóng báo Cứ đến dịp này, ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21.6, người ta lại sôi nổi luận bàn về báo chí, nhà báo. Nào là định hướng, trách nhiệm, nghề nghiệp, đạo đức, bút sắc … Continue reading

Posted in Báo chí đảng, Độc tài báo chí | Leave a comment