Category Archives: CNXH

Bi kịch

Phạm Đình Trọng 19-7-2024 Cuộc đời ông là một bi kịch lớn. Ở ông còn giữ được nhiều đức tính tốt đẹp của người nông dân Việt Nam truyền thống: Cả tin. Hồn nhiên. Thật thà. Có ý chí mạnh … Continue reading

Posted in CNXH, Nguyễn Phú Trọng, Phạm Đình Trọng | Comments Off on Bi kịch

Phản biện bài báo của GS Nguyễn Phú Trọng

(PHẦN II) Nguyễn Đình Cống Câu 3- Làm thế nào và bằng cách nào để từng bước xây dựng được CNXH ở VN? Đây là vấn đề mấu chốt. Bài báo cho rằng, để xây dựng CNXH ở VN cần … Continue reading

Posted in CNXH, Nguyễn Phú Trọng | Leave a comment

Phản biện Bài báo của GS Nguyễn Phú Trọng

(PHẦN I) Nguyễn Đình Cống I- Giới thiệu Ngày 17/5/ 2021, các báo ở Việt Nam đồng loạt đăng bài “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ … Continue reading

Posted in CNXH, Nguyễn Phú Trọng | Leave a comment