Category Archives: Chuyên chính vô sản

Một trang hồi ký về “Lenin toàn tập” – Thanh gươm không đối thoại!

Lê Phú Khải Nhân đọc bài “Quan điểm của Lênin về Nhà nước” của GS. Nguyễn Đình Cống trên trang mạng Bauxite Việt Nam ngày 06-12-2021, một bài viết công phu, đã chỉ ra, dù ở một khía cạnh hẹp, … Continue reading

Posted in Chuyên chính vô sản | Leave a comment