Category Archives: Người cộng sản phản tỉnh

NHẮC LẠI QUANG CẢNH ĐÁM TANG TƯỚNG TRẦN ĐỘ. KHÔNG CẦN BÌNH LUẬN

CÓ MỘT ĐÁM TANG… RẤT BUỒN Trần Thắng Tôi có may mắn dự đám tang lịch sử này. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy quyền uy cộng sản hiện ra chát chúa, ở một nơi vốn ra phải nhường bước … Continue reading

Posted in Người cộng sản phản tỉnh, Trần Độ | Leave a comment