Category Archives: Hệ lụy Đồng Tâm

Bài viết đăng trong dịp nghỉ Tết – Tại Sao Đồng Tâm?

Nguyễn Quang Dy

Posted in Hệ lụy Đồng Tâm, Đồng Tâm | Leave a comment

Bài viết đăng trong dịp nghỉ Tết – Cái ác còn ngự trị

Phạm Đình Trọng

Posted in Hệ lụy Đồng Tâm, Đồng Tâm | Leave a comment

Đồng Tâm là một thảm họa – cho Đảng CSVN

Nguyễn Văn Vui Đồng Tâm là một thảm họa. Trước tiên là cho gia đình cụ Lê Đình Kình và những người nông dân dũng cảm khác ở Đồng Tâm: gia đình tang tóc, thương vong, tù tội oan ức, … Continue reading

Posted in Hệ lụy Đồng Tâm, Mặt thật cộng sản, Đồng Tâm | Leave a comment

Ba việc liên quan đến Đồng Tâm hé mở thêm sự thật…

Lưu Trọng Văn Đồng Tâm có là Mỹ Lai? Không! Mỹ Lai chỉ sau vài ngày thế giới đã có tin tức, Đồng Tâm đã quá 10 ngày, mọi chuyện vẫn rất tù mù! Thông tin chính thức và dư … Continue reading

Posted in Hệ lụy Đồng Tâm | Leave a comment