Category Archives: đảng cầm quyền

MUỐN HÓA RỒNG HAY THÀNH BÒ SÁT?

Tô Văn Trường Để thoát nghèo đã khó, để trở thành một quốc gia phát triển còn khó hơn nhiều lần. Điều kiện cần cho mục tiêu này là phải có môt thể chế thật năng động và tiên tiến, … Continue reading

Posted in đảng cầm quyền, Thể chế | Leave a comment

Bàn về đảng cầm quyền

Nguyễn Đình Cống Giới thiệu Khái niện đảng cầm quyền (ĐCQ) được dùng rộng rãi tai các nước dân chủ. Trước đây các đảng theo Mác Lê chủ yếu nói về cách mạng, lãnh đạo, thống trị giai cấp, không … Continue reading

Posted in đảng cầm quyền | Leave a comment