Category Archives: Giai cấp lãnh đạo

Có hay không giai cấp lãnh đạo

Nguyễn Đình Cống Lãnh đạo là việc làm cụ thể, khó khăn, phức tạp. Đó không thể là việc làm của bất kỳ một giai cấp nào, vì giai cấp không phải là một tổ chức. Nói rằng cách mạng … Continue reading

Posted in Giai cấp lãnh đạo | Leave a comment