Category Archives: Sách Hán Nôm

Từ một vụ mất sách

Phạm Hoàng Quân 01/01/2023 Sự nhiêu khê khi muốn đọc sách ở Viện Nghiên cứu Hán Nôm (VHN) đã khiến gần mười năm rồi tôi quên luôn ở Việt Nam có kho sách cổ nơi này. Chợt dư luận ồn … Continue reading

Posted in Sách Hán Nôm | Leave a comment

Rất nghiêm trọng!

Posted in Sách Hán Nôm | Leave a comment