Category Archives: Chiến tranh Thế giời 2

Kỷ niệm 09/05: Người Ukraine cũng đánh phát xít

Phùng Ngọc Khoa Luận điệu nói rằng chỉ có Nga đã đánh phát xít là một sự xuyên tạc lịch sử. Toàn bộ những dân tộc thuộc Liên Xô đã tham gia! Chỉ sau đóng góp của Nga, người dân … Continue reading

Posted in Chiến tranh Thế giời 2, Ukraine | Leave a comment