Category Archives: Cộng sản và phẩm cách dân tộc

Nhân Cách “Thằng” và “Ông”

Nguyệt Quỳnh Sông Hóa chỉ là một nhánh sông nhỏ tách ra từ sông Luộc tại địa phận An Khê; thế nhưng nó đã in dấu trong lòng người Việt từ thế hệ này sang thế hệ khác chỉ vì nó … Continue reading

Posted in Cộng sản và phẩm cách dân tộc | Leave a comment