Category Archives: Điện than

Cam kết COP26 và nghịch lý ngành điện Việt Nam (Tiếp theo)

Phát triển ngành điện theo hướng nào để đạt ‘phát thải ròng bằng 0’ vào năm 2050? Nguyễn Đăng Anh Thi – Chuyên gia Năng lượng và Môi trường Tổ chức Y tế thế giới ước tính có khoảng 60.000 người … Continue reading

Posted in Điện than | Leave a comment

Cam kết COP26 và nghịch lý ngành điện Việt Nam

Nguyễn Đăng Anh Thi – Chuyên gia năng lượng và môi trường Điều kiện cần để đạt mục tiêu “phát thải ròng bằng 0” vào năm 2050 là phải triệt để loại bỏ toàn bộ các dự án điện than … Continue reading

Posted in Điện than | Leave a comment