Category Archives: Điện than

‘VN cần giúp người dân hiểu 15,5 tỷ USD tài trợ cho năng lượng sạch được tiêu vào đâu’

Mỹ Hằng BBC News Tiếng Việt Việt Nam đang cho thấy sự rốt ráo của mình trong việc thực hiện cam kết phát thải bằng không vào năm 2050, nghĩa là loại bỏ hoàn toàn điện than vào năm này … Continue reading

Posted in Môi Trường, Xã hội dân sự, Điện than | Leave a comment

Ai sẽ giám sát quá trình chuyển đổi từ than sang năng lượng sạch của VN?

Mỹ Hằng BBC News Tiếng Việt 4 tháng 7 2023 “Việt Nam nên thực hiện các đánh giá của toàn bộ quá trình chuyển đổi này trước, trong và sau khi triển khai, làm rõ cho các công dân biết … Continue reading

Posted in Môi Trường, Xã hội dân sự, Điện than | Leave a comment

Cam kết COP26 và nghịch lý ngành điện Việt Nam (Tiếp theo)

Phát triển ngành điện theo hướng nào để đạt ‘phát thải ròng bằng 0’ vào năm 2050? Nguyễn Đăng Anh Thi – Chuyên gia Năng lượng và Môi trường Tổ chức Y tế thế giới ước tính có khoảng 60.000 người … Continue reading

Posted in Điện than | Leave a comment

Cam kết COP26 và nghịch lý ngành điện Việt Nam

Nguyễn Đăng Anh Thi – Chuyên gia năng lượng và môi trường Điều kiện cần để đạt mục tiêu “phát thải ròng bằng 0” vào năm 2050 là phải triệt để loại bỏ toàn bộ các dự án điện than … Continue reading

Posted in Điện than | Leave a comment