Category Archives: Văn hóa ứng xử

Bàn tiếp về dân trí và văn hóa ứng xử

Nguyễn Quang Dy                                              Ngày xưa khoai sắn sống lang thang,                                              Bãi cát cồn khô mé núi hoang;                                              Không hỏi đòi chi hồn giản dị,                                              Quanh năm bè bạn chị em làng.                                                Một buổi cờ … Continue reading

Posted in Dân trí, Nguyễn Quang Dy, quan chức, Thể chế, Văn hóa ứng xử | Leave a comment

Tasteless

p align=”justify”>Nguyễn Văn Tuấn Nhân đang có cuộc trao đổi về “Tiên học lễ hậu học văn” trên mạng, xin nói ngay đây là loại người rất cần đem câu cách ngôn này ra dạy để cho họ hiểu thế … Continue reading

Posted in Kiêu ngạo hay ngu xuẩn, Văn hóa ứng xử | Leave a comment