Category Archives: Văn hóa tên đường

Chính trị của địa danh: Tên đường, quyền lực và danh tính của cộng đồng

Võ Văn Quản Cái tên được trân quý khi nó là văn hóa cộng đồng, thay vì là thứ chính trị áp đặt. Ngày 9/12/2020, Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã thông qua nghị quyết bổ … Continue reading

Posted in Quản trị quốc gia, Văn hóa tên đường | Leave a comment