Category Archives: Biden và chiến lược mới với Tàu Cộng

Kết thúc so găng: Mỹ “lùi 1 bước tiến 3 bước”, mài sẵn gươm chờ ngày cho TQ “nếm đòn đau”?

Lùi 1 bước tiến 3 bước Ở Washington, quan điểm cứng rắn của chính quyền Biden đối với Trung Quốc đang được đón nhận nồng nhiệt. Ông Biden rất mong muốn hợp tác với Đảng Cộng hòa về các vấn … Continue reading

Posted in Biden và chiến lược mới với Tàu Cộng | Leave a comment