Category Archives: Thể chế dân chủ

Chủ quyền quốc gia và tương quan nghiêm chỉnh giữa quân đội và nhân quyền

Đào Tăng Dực Vào trung tuần tháng 12, một số biến cố quan trọng tại Úc xảy ra, liên hệ đến đảng CSTQ và có ảnh hưởng lâu dài đến chủ quyền quốc gia và tương quan giữa quân đội … Continue reading

Posted in Thể chế dân chủ | Leave a comment