Category Archives: Nhật – Việt

Chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Nhật Suga Yoshihide

Nguyễn Quang Dy 19/10/2020 Ngày 16/9/2020, ông Suga Yoshihide (Chủ tịch đảng LDP) đã chính thức trở thành Thủ tướng Nhật Bản (với kết quả bỏ phiếu là 314/462). Ông là Thủ tướng thứ 99 của Nhật Bản (đến tháng … Continue reading

Posted in Liên minh chống Chinazi, Nhật - Việt | Leave a comment