Category Archives: Vàng trong nền kinh tế

Chính sách quản lý và điều tiết thị trường vàng ở Việt Nam theo thời gian

Huỳnh Thế Du – Nguyễn Xuân Thành  (KTSG) – Những vấn đề liên quan đến vàng thường xuyên trở nên nổi cộm ở Việt Nam từ năm 1955 đến nay. Bài viết tóm tắt chính sách quản lý và điều tiết … Continue reading

Posted in Quản lý kinh tế, Vàng trong nền kinh tế | Leave a comment