Category Archives: Cửa quyền

Độc quyền, cửa quyền là dấu hiệu rõ nhất của tham nhũng

Huy Đức Tôi gần như đã định tự đi giám định sức khỏe tâm thần vì không thể nào tin được phát biểu sau đây là của một ông Bộ trưởng: “Giải pháp mua [điện mặt trời trên mái nhà] … Continue reading

Posted in Cửa quyền, tham nhũng, Độc quyền | Leave a comment