Category Archives: An sinh xã hội

Vé số siêu lợi nhuận

Lê Tuyết Người ta vẫn kiên trì đeo đuổi chủ thuyết xây dựng CNXH để xoá bỏ “người bóc lột người”. Rồi thì định hướng phát triển kinh tế phải là “kinh tế thị trường định hướng XHCN”. Vậy thì … Continue reading

Posted in An sinh xã hội | Leave a comment