Category Archives: Chiến tranh và hòa bình

Nghịch lý của chiến tranh và hòa bình

Nguyễn Quang Dy Nếu muốn hòa bình, hãy chuẩn bị cho chiến tranh (Si vis pacem, para bellum) Chiến tranh và hòa bình là câu chuyện muôn thuở của xã hội loài người, chắc không bao giờ chấm dứt. Sau … Continue reading

Posted in Chiến tranh và hòa bình, Nguyễn Quang Dy, Quan hệ quốc tế | Leave a comment