Category Archives: Đảng Cộng sản Trung Quốc

Phương thức kiểm soát xã hội của TQ dưới thời Tập Cận Bình

Nguồn: “China’s methods of surveillance: They’re always looking at you”, The Economist, 23/06/2021. Nguyễn Thanh Hải dịch Các Đảng viên tham gia vào việc giám sát dân thường và giám sát lẫn nhau như thế nào? Năm 2018, Tập Cận … Continue reading

Posted in Mặt thật Tàu cộng, Đảng Cộng sản Trung Quốc | Leave a comment