Category Archives: Đảng Cộng sản Trung Quốc

Cuộc gặp với Biden giúp Tập giữ thể diện nhưng kết quả hạn chế

Katsuji Nakazawa, “Xi saves face by meeting Biden but accomplishes little,” Nikkei Asia, 17/11/2023 Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng  Tại Trung Quốc, thế hệ đỏ thứ hai đang chuyển sang chỉ trích “chế độ chuyên chế cá nhân”. Cuộc tranh giành quyền … Continue reading

Posted in Quan hệ Mỹ - Trung, Tập Cận Bình, Đảng Cộng sản Trung Quốc | Leave a comment

Phương thức kiểm soát xã hội của TQ dưới thời Tập Cận Bình

Nguồn: “China’s methods of surveillance: They’re always looking at you”, The Economist, 23/06/2021. Nguyễn Thanh Hải dịch Các Đảng viên tham gia vào việc giám sát dân thường và giám sát lẫn nhau như thế nào? Năm 2018, Tập Cận … Continue reading

Posted in Mặt thật Tàu cộng, Đảng Cộng sản Trung Quốc | Leave a comment