Category Archives: Thế giới 2022

Bi kịch lạc quan

Nguyễn Thọ 25-12-2022 Sinh quyển trái đất đang bị tàn phá nặng nề. Nguồn nước, không khí, lòng đất đều bị ô nhiễm. Mỗi ngày có đến 150 loại thực vật và động vật bị tận diệt. Số sinh vật … Continue reading

Posted in Thế giới 2022 | Leave a comment