Category Archives: Con đường Việt Nam

TS Lê Đăng Doanh: ‘Con đường để VN thoát dịch, phục hồi kinh tế’

Việt Nam có nhiều tiềm năng để ổn định và phát triển kinh tế Trong suốt một năm vừa qua, Việt Nam phải đương đầu với đại dịch Covid-19, đồng thời phải lo ổn đỉnh nền kinh tế. Mặc dù … Continue reading

Posted in Con đường Việt Nam | Leave a comment