Category Archives: Con đường dân chủ hóa

Sân khấu chính trị Ba Lan sau bầu cử

Đinh Minh Đạo Ngày 13 tháng Mười vừa qua, cử tri Ba Lan đã đi bầu 460 dân biểu và 100 thượng nghị sỹ cho nhiệm kỳ 4 năm (2019-2023). 61% cử tri đã tham gia bầu cử, đây là … Continue reading

Posted in Con đường dân chủ hóa | Leave a comment