Category Archives: Trí thức tinh hoa

“Cú ngã” của Thứ trưởng và “trí thức tinh hoa” gặp khó

Hoàng Trúc Gửi cho BBC News Tiếng Việt từ Sài Gòn ĐIỀM BÁO CHO MỘT CÁI CHẾT KHÁC Cái chết của trí tuệ và nhân cách Lê Hải An là cái chết của sự lương thiện và chân chính trong … Continue reading

Posted in Phe nhóm, Trí thức tinh hoa | Leave a comment