Category Archives: ĐCS và trí thức

Người ta chỉ xem thường người Việt thôi…

Lưu Trọng Văn Chuyên gia kinh tế Lâm Minh Chánh kể lại cuộc gặp gỡ GS Nguyễn Văn Tuấn – người gốc Việt đầu tiên được bầu vào Viện Hàn lâm Y học Úc: “Không chỉ làm việc và đóng … Continue reading

Posted in Trí thức gốc Việt, ĐCS và trí thức | Leave a comment