Category Archives: Sính bằng cấp

Hám học hay hám danh?

Nguyễn Tuấn  Một giáo sư khả kính ở Hà Nội từng nhận xét rằng người Việt hám danh, chớ không hẳn là ham học. Nhận xét này nghĩ lại cũng đúng. 

Posted in Sính bằng cấp, văn hoá | Leave a comment