Category Archives: Tính đảng

Vì sao con người ta ngu lâu?

(Nhân đọc từ Facebooker Lê Xuân Nghĩa) Nguyễn Kim Chi Hình: Ngôi sao truyền thông Lê Văn Cương Khó ai trả lời được câu hỏi này một cách đơn giản. Nó là kết quả của giáo dục, tuyên truyền một … Continue reading

Posted in Nhận thức, Tính đảng | Leave a comment