Category Archives: Thích Quảng Độ

Nhắc lại một kỷ niệm để tưởng nhớ Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ

Nguyễn Huệ Chi Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ Năm 1992, bấy giờ tôi đang là cán bộ của Viện Văn học, hơn nữa lại đang giữ một chức về khoa học cũng có thể gọi là to: Chủ … Continue reading

Posted in Thích Quảng Độ | Leave a comment

Tương lai GHPGVNTN sau khi Hòa thượng Thích Quảng Độ qua đời

Nén nhang dâng thầy Thích Quảng Độ Lưu Trọng Văn Thầy Thích Quảng Độ tăng thống thứ năm Giáo hội Phật giáo VN Thống nhất- tổ chức Phật giáo thành lập từ tháng 1 năm 1964 tại Sài Gòn và … Continue reading

Posted in Thích Quảng Độ | Leave a comment

ĐẠI LÃO HOÀ THƯỢNG THÍCH QUẢNG ĐỘ, ĐỆ NGŨ TĂNG THỐNG GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT VIÊN TỊCH

Nguyen Khanh Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, Đệ ngũ Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (PGVNTN) viên tịch vào lúc 21 giờ 20 phút ngày 22/2/2020 nhằm ngày 29/1 năm Canh Tý, Phật lịch … Continue reading

Posted in Thích Quảng Độ, Đàn áp tôn giáo | Leave a comment

Thích Quảng Độ – những ngày tháng biến động

Mạnh Kim Tại sao Hòa thượng Thích Quảng Độ bị ngược đãi và nằm trong tầm ngắm chính quyền suốt từ 1975 cho đến ngày ông mất? Đó là vì ông bất tuân hợp tác và kiên định không cúi … Continue reading

Posted in Thích Quảng Độ, Đàn áp tôn giáo | Leave a comment