Category Archives: Chiếc ghế Hội đồng nhân quyền

Hơn 80 nhóm nhân quyền kêu gọi Liên Hợp Quốc thà để một ghế trống còn hơn bầu cho Trung Quốc

Liên Thành  Hôm qua Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sẽ quyết định bầu ra 15 thành viên Hội đồng mới, dự kiến phục vụ trong thời hạn 3 năm bắt đầu từ tháng 1/2024, trong đó có 4 ghế dành … Continue reading

Posted in Chiếc ghế Hội đồng nhân quyền, Trung Quốc | Leave a comment