Category Archives: Đô thị

Thành phố thông minh: mơ và thực

Đoàn Khắc Xuyên Những năm gần đây, như một trào lưu, người ta nói nhiều đến việc xây dựng thành phố thông minh, đô thị thông minh, đô thị 4.0… Đó là một xu hướng tất yếu gắn liền với … Continue reading

Posted in Đô thị | Leave a comment